Резервоари за воду топлотне пумпе

Резервоари топлотне пумпе користе електричну енергију за преношење топлоте са једног места на друго, уместо да производе сопствену топлоту као традиционални електрични бојлер.